Ordinær Generalforsamling 2023

Generalforsamling Egernhaven 2023

DATO: 19.04.2023 Klokken 19-21.
STED: Fremgår af den omdelte indkaldelse

DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent 
 3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år 
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer.  
 5. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingentforhøjelse 2024.
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg til bestyrelse
  1. Formand og kasserer er på valg. Nuværende formand og kasserer genopstiller ikke. 
  2. Der opfordres til at øvrige interesserede beboere melder sig som alm. Medlemmer/suppleanter.                                                                                               Martin (nr. 48) stiller sig til rådighed som web-administrator, hvis en ny bestyrelse ønsker dette.
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt 

Bestyrelsens forslag 

 • Kontingentforhøjelse: 

Bestyrelsen indstiller til kontingentforhøjelse da det med nuværende udgiftsniveau for drift af GF Egernhaven er behov for yderligere løbende kapital. Der indstilles forslag a) omkring kontingentforhøjelse. Bliver dette forslag ikke vedtaget indstilles forslag b). 

a) Kontingentforhøjelse på 1.000kr årligt. Af dette beløb reserveres 550 kroner til projekt vej (ud over det beløb der i forvejen reserveres årligt). De Resterende 450 kr. er til løbende budgetposter. 

b) Kontingentforhøjelse på 450kr årligt til løbende budgetposter. 

Vi står fortsat over for kommende store udgifter til vejvedligeholdelse. Derfor er der behov for at der reserveres et større beløb til dette årligt. Der reserveres pt 35.600 kr. årligt til projekt vej.  Ved at spare mere op vil vi forsøge at undgå evt. optagelse af fælleslån eller stor egenfinansiering for hver beboer når tiden kommer til ny vej.   

 • Etablering af ”pumpehus”- udvalg

Vores regnvandsanlæg har fortsat udfordringer, der er derfor en del løbende arbejde med at tilkoble regn/brugsvand. Vi foreslår derfor at der er flere beboere der melder sig til at hjælpe med denne til og frakobling når der er behov. Formålet er at holde vores omkostninger nede hvilket er i alles interesse.
Ydermere opfordres der til at beboere med interesse/viden inde for emnet kan indgå i udvalget også med henblik på hvad der fremadrettet skal gøres/laves mm. 

Øvrige forslag: 

 • Godkendelse af ny standard på overdækning i forhaven på 2 plans husene. 
Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen, Generalforsamling, Grundejerforeningen og tagget , , . Bogmærk permalinket.