Velkommen

Velkommen som grundejer og nabo i Grundejerforeningen Egernhaven

Grundejerforeningen Egernhaven blev stiftet i november 2007 og består af i alt 90 hustande. Grundejerforeningen er beliggende på Egernleddet i Stenløse Syd. Stenløse Syd er den første bydel i Egedal, hvor der er krav om lokal afledning af regnvand og hvor tagvand fra boligerne opsamles og genanvendes til toiletskyl. Desuden er det jf. lokalplanen (Se lokalplanen her) ikke tilladt at bruge de sundhedsskadelige materialer PVC og trykimprægneret træ. 

Skulle du/I have spørgsmål anbefales det at kontakte kommunen inden et projekt sættes i gang, så misforståelser undgås.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Egernhaven har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder:

  • Vedligehold af veje.
  • Snerydning.
  • Vedligehold af fælles anlæg (regnvandsopsamling, legeplads o.l.)
  • Vedligehold af fælles arealer.
  • Repræsentation af foreningen overfor offentlige myndigheder.

Bestyrelsen agerer ikke mægler i forbindelse med nabostridigheder, men henstiller i stedet til, at de enkelte grundejere løser evt. uoverensstemmelser selv eller søge råd og vejledning hos kommunes konfliktmægler. Se Egernhavens Quickguide <her>

Som grundejer i Grundejerforeningen Egernhaven er der medlemspligt, og kontingentsatsen er for 2024 på 4200 kr. årlig.

Det er vedtaget på generalforsamling, at der max. må køres 20 km/t på hele Egernleddet af hensyn til børnenes sikkerhed. Bestyrelsen henstiller til, at alle beboere samt disses gæster informeres om dette.

Da husene ligner hinanden, kan man med fordel spørge i forum på fx Facebook om gode indhegnings/ istandsættelsesmuligheder/inspiration, men vær opmærksom på at husene her er bygget på forskellige tidspunkter og er derfor ikke alle ens eller lavet med samme materiale.

Har du spørgsmål til bestyrelsen eller bestyrelsens arbejde er du velkommen til at kontakte os her: Kontakt bestyrelsen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Egernhaven.