Fællesveje

Fællesveje i Egernleddet

Bestyrelsen har taget kontakt til et asfaltfirma for, at få en vurdering af  “restlevetiden” på vores fællesvej (asfalt).

Ved vejsynet medio Oktober 2019 kunne vi konstatere, at vejenes tilstand ikke længere er god. Normal levetid for denne type af slidlag udlagt på sekundære veje er erfaringsmæssigt ca. 15 år, så tiden nærmer sig hvor vi skal til, at “gøre” noget aktivt.

Der er begyndende krakeleringer dvs. at bitumenen i asfalten efterhånden er hærdet til en hårdhed der ikke giver mulighed for selv små bevægelser i belægningen, og derfor opstår der revnedannelser.

Der er også begyndende stentab. Stentab ses når slidlaget fremtræder ”hullet”, dvs. når stenene løsnes og falder ud af slidlaget.

Som billederne viser ødelægger skærver fra indkørslerne asfalten rigtigt meget, og det medfører derfor, at asfalten nedbrydes hurtigere.
Derfor opfordre bestyrelsen igen til at der ugentligt fejes skærver sammen fra jeres indkørsler.
Jer som bor Egernleddet 16-22 har ansvar for det område i parkere på.


Erfaringsmæssigt stiger udgifterne til påførelse af nyt slidlag med op til  4 gange, hvis man venter til asfalten er totalt nedbrudt.


Asfaltvejens længde er ca. 385m hvilket giver et areal på ca. 2695 m2.

Restlevetiden på asfalten afhænger af de kommende vintre. Hvis de kommende vintre får meget svingende temperaturer over/under frysepunktet nedbrydes asfalten meget hurtigt. Derfor skønnes det, at asfalten kan holde max 2 år endnu.


Videoen herunder viser beskaffenheden af vores fælles asfaltveje.

Videoen er filmet d.7 oktober 2019.