Havedag søndag 1 september

Kære Nabo, genbo og beboer i Egernhaven

Som I nok har bemærket, er foreningens fællesområder ført tilbage til den oprindelige
vedligeholdelsesstandard. For at få det smukkeste område at bo i og bidrage til
biodiversiteten er det vigtigt, at græsset på fællesområderne slåes godt ned inden
vinteren. Dette bliver gjort i slutningen af august og vi får brug for en masse hænder til at
samle græsset sammen og efterfølgende køre det væk.
Vi kunne godt vælge at få et firma til at stå for opgaven, men vi håber at de fleste har lyst
til at bidrage med lidt tid så vi kan spare de penge i foreningen som kommer alle til gode.
Vi mødes derfor til havedag Søndag d. 1. September kl. 10.30 – 12.30 (eller når I er klar efter kl. 10.30)
Græsset skal samles og køres væk. Vi tænker at leje en trailer på Q8, men hvis nogen har
en trailer de vil stille til rådighed så kontakt gerne bestyrelsen. Vi skal også bruge 1-2 biler
med anhængertræk til at køre på affaldspladsen også her hører vi gerne fra medlemmer
der vil lægge bil til opgaven, du bliver naturligvis kompenseret med brændstof.
Vi vil ud over fjernelse af græs også gerne lave pæne kanter langs græsarealer, samle
skrald ind samt fjerne ukrudt i fællesområderne.
Vi afslutter dagen med kolde øl og vand og er der stemning for det kan vi evt. bestille
pizzaer.
Vi håber på opbakning – lad os sammen løfte opgaven.

Medbring gerne en rive
Bedste Hilsner
Bestyrelsen

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Tagget , , | Skriv en kommentar

Kort område parkering

Som aftalt på afholdte generalforsamling udsendes hermed oversigtskort på Egernleddet med henblik på at vise hvor der kan etableres fremtidige parkeringspladser.

Hvor der fremgår tal vises lokation samt antal mulige ekstra parkeringspladsser                   Røde streger viser hvor på området der er størst udfordringer med parkeringspladser. De Røde pile viser området hvor der parkeres for tæt på vejkryds som hindre skraldebiler i at komme om hjørner samt hindre udsyn fra stikveje                                                                   Den ryde cirkel viser området hvor der er højre vigepligt.

Husk at der i alle rækkehuse er mulighed for etablering af dobbeltparkering på egen grund hvis beboere har mere en 1 bil.

kort-omraade-parkering-1.pdf (304 downloads )

 

Udgivet i Fælles veje, Generalforsamling, Nabohjælp, Vinterberedskab | Skriv en kommentar

Fjernvarme i dobbelthuse

Herunder ses forslag til rørføring af fjernvarmerør på dobbelthusene 24-54 samt 104-110 og 116-118.   Kommentar til projektet kan skrives i kommentarfelt herunder. Husk den gode tone.

Egernleddet-Fjernvarme-over-tag.pdf (413 downloads )
Udgivet i Bestyrelsen, Egedal Fjernvarme, Fælles veje, Forsyning | 5 kommentarer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling er nu udsendt

Agenda, regnskab 2023 samt budget for 2024 kan findes i ovenstående faneblad

– Generalforsamling 2024 –

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling er nu udsendt

Kontingentopkrævninger

Bestyrelsen har fremsendt kontingentopkrævning til alle 8. februar via e-mail. Mailen er fra GF Egernhaven. Kontingent skal være betalt inden 8. marts. Husk at oplyse faktura nummer ved indbetaling.
Hvis nogen skulle mangle en faktura fra os, måske fordi de du / i har skiftet e-mailadresse, så giv os venligst besked via  bestyrelse@egernhaven.dk

 

 

Udgivet i Bestyrelsen, Facebook, Kontingent | Kommentarer lukket til Kontingentopkrævninger

Vinterberedskab

Vinterberedskab

Grundejerforeningen har igen i år indgået kontrakt med Egeholm maskinstation om snerydning af vores fælles veje for sæsonen 2023 – 2024.

Vi gør derfor opmærksom på, at parkering  skal ske jævnfør gældende parkeringsregler, så husk der er parkeringsforbud 10 meter fra kryds, så traktoren har mulighed for at komme rundt.

Oplever du uregelmæssigheder, eller har du andre spørgsmål vedrørende snerydningen skal du rette henvendelse til bestyrelsen via vores <kontakt forum>


Sæsonen starter 1. november og slutter 31. marts.

Udgivet i Bestyrelsen, Fælles veje, Meteorologi, Parkering, Vinterberedskab | Kommentarer lukket til Vinterberedskab

Havedag Søndag d. 3. September

Kære Nabo, genbo og beboer i Egernhaven

Som I nok har bemærket, er foreningens fællesområder ført tilbage til den oprindelige
vedligeholdelsesstandard. For at få det smukkeste område at bo i og bidrage til
biodiversiteten er det vigtigt, at græsset på fællesområderne slåes godt ned inden
vinteren. Dette bliver gjort i slutningen af august og vi får brug for en masse hænder til at
samle græsset sammen og efterfølgende køre det væk.
Vi kunne godt vælge at få et firma til at stå for opgaven, men vi håber at de fleste har lyst
til at bidrage med lidt tid så vi kan spare de penge i foreningen som kommer alle til gode.
Vi mødes derfor til havedag Søndag d. 3. September kl. 10 (eller når I er klar efter kl. 10)
Græsset skal samles og køres væk. Vi tænker at leje en trailer på Q8, men hvis nogen har
en trailer de vil stille til rådighed så kontakt gerne bestyrelsen. Vi skal også bruge 1-2 biler
med anhængertræk til at køre på affaldspladsen også her hører vi gerne fra medlemmer
der vil lægge bil til opgaven, du bliver naturligvis kompenseret med brændstof.
Vi vil ud over fjernelse af græs også gerne lave pæne kanter langs græsarealer, samle
skrald ind samt fjerne ukrudt i fællesområderne.
Vi afslutter dagen med kolde øl og vand og er der stemning for det kan vi evt. bestille
pizzaer.
Vi håber på opbakning – lad os sammen løfte opgaven.

Medbring gerne en rive
Bedste Hilsner
Bestyrelsen

Udgivet i Arbejdsdag, arrangement, Grundejerforeningen, Havedag, Oprydning | Tagget , | Kommentarer lukket til Havedag Søndag d. 3. September

Ordinær Generalforsamling 2023

Generalforsamling Egernhaven 2023

DATO: 19.04.2023 Klokken 19-21.
STED: Fremgår af den omdelte indkaldelse

DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent 
 3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år 
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer.  
 5. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingentforhøjelse 2024.
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg til bestyrelse
  1. Formand og kasserer er på valg. Nuværende formand og kasserer genopstiller ikke. 
  2. Der opfordres til at øvrige interesserede beboere melder sig som alm. Medlemmer/suppleanter.                                                                                               Martin (nr. 48) stiller sig til rådighed som web-administrator, hvis en ny bestyrelse ønsker dette.
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt 

Bestyrelsens forslag 

 • Kontingentforhøjelse: 

Bestyrelsen indstiller til kontingentforhøjelse da det med nuværende udgiftsniveau for drift af GF Egernhaven er behov for yderligere løbende kapital. Der indstilles forslag a) omkring kontingentforhøjelse. Bliver dette forslag ikke vedtaget indstilles forslag b). 

a) Kontingentforhøjelse på 1.000kr årligt. Af dette beløb reserveres 550 kroner til projekt vej (ud over det beløb der i forvejen reserveres årligt). De Resterende 450 kr. er til løbende budgetposter. 

b) Kontingentforhøjelse på 450kr årligt til løbende budgetposter. 

Vi står fortsat over for kommende store udgifter til vejvedligeholdelse. Derfor er der behov for at der reserveres et større beløb til dette årligt. Der reserveres pt 35.600 kr. årligt til projekt vej.  Ved at spare mere op vil vi forsøge at undgå evt. optagelse af fælleslån eller stor egenfinansiering for hver beboer når tiden kommer til ny vej.   

 • Etablering af ”pumpehus”- udvalg

Vores regnvandsanlæg har fortsat udfordringer, der er derfor en del løbende arbejde med at tilkoble regn/brugsvand. Vi foreslår derfor at der er flere beboere der melder sig til at hjælpe med denne til og frakobling når der er behov. Formålet er at holde vores omkostninger nede hvilket er i alles interesse.
Ydermere opfordres der til at beboere med interesse/viden inde for emnet kan indgå i udvalget også med henblik på hvad der fremadrettet skal gøres/laves mm. 

Øvrige forslag: 

 • Godkendelse af ny standard på overdækning i forhaven på 2 plans husene. 
Udgivet i Bestyrelsen, Generalforsamling, Grundejerforeningen | Tagget , , | Kommentarer lukket til Ordinær Generalforsamling 2023

Opfordring til grundejerforeningens medlemmer

Nu er det snart tid til den ordinære generalforsamling, og foreningen har også brug for din hjælp!

Grundejerforeningen Egernhaven er en forening, hvor du som grundejer er forpligtet til at være medlem. Ledelsen i foreningen er bestyrelsen, som består af frivillige medlemmer, som hver især yder en stor indsats for, at varetage foreningens interesser.


Uden frivillige – ingen bestyrelse.

 Med andre ord, foreningen har brug for din hjælp.


Bestyrelsesarbejdet er både spændende og “sjovt”, men fremfor alt lærerigt. Her kan du være med til at sætte dit personlige præg på bestyrelsesarbejdet, og hvordan foreningen skal se ud i fremtiden. I bestyrelsen holder vi ca. 3-4 møder om året af ca. 2 timers varighed. Her tager vi beslutninger om de overordnede ting i foreningens drift samt løse ad hoc opgaver.

Hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet eller er interesseret i at stille op til bestyrelsen hører vi meget gerne fra dig.

På generalforsamlingen 2023 skal der vælges en ny bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 medlemmer.

           • Formand
           • Næstformand
           • Kassérer

Formand og kassérer skal vælges direkte på generalforsamlingen.
Derover kan bestyrelsen bestå af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant


Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling følger snarest


Den afgående bestyrelse er selfølgelig behjælpelig med en grundig overdragelse til de nye kræfter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Bestyrelsen, Generalforsamling, Grundejerforeningen | Tagget , , | Kommentarer lukket til Opfordring til grundejerforeningens medlemmer

Vigtig information fra bestyrelsen

Grundet fraflytning og travlhed har nuværende bestyrelse valgt at træde tilbage.

Der skal derfor vælges medlemmer til en ny bestyrelse.
Bestyrelsen skal bestå af min. 3 medlemmer.

  • Formand
  • Næstformand
  • Kassérer

Formand og kassérer skal vælges direkte på generalforsamlingen.
Derover kan bestyrelsen bestå af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant

I vil derfor snarest modtage indkaldelse til Ordinær Generalforsamling.

Udgivet i Bestyrelsen, Generalforsamling, Grundejerforeningen | Tagget , , | Kommentarer lukket til Vigtig information fra bestyrelsen